گزارش مالی خیریه_دانش_آموزی حضرت محمد(ص) تا تاریخ 27/اسفند/1396...

زمان ثبت نام ترم بهار جوانه های قرآن مهاد...

برگزاری جشن پایان سال 96 نوآموزان پیش دبستانی مهاد همراه با اهداء تنگ ماهی به نوآموزان...

نمایی از برگزاری جشن پایان سال 96 دانش آموزان دبستان دخترانه مهاد همراه با اجرای نمایش و اهداء تنگ ماهی به دانش آموزان...

برپایی #بازارچه_خیریه توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه قرآنی مهاد،22/اسفندماه...

برگزاری مراسم ختم انعام جهت شادی روح شهید والا مقام عبدالکریم حسین زاده روز پنج شنبه 14 دی

آزمون دانشی نوآموزان پیش دبستانی جوانه های قرآن سه شنبه 12 دی

ثبت نام ترم زمستان طرح حفظ خردسالان 4تا8سال