نمایی از برگزاری جشن پایان سال 96 دانش آموزان دبستان دخترانه مهاد همراه با اجرای نمایش و اهداء تنگ ماهی به دانش آموزان...

برپایی #بازارچه_خیریه توسط دانش آموزان دبیرستان پسرانه قرآنی مهاد،22/اسفندماه...

برگزاری مراسم ختم انعام جهت شادی روح شهید والا مقام عبدالکریم حسین زاده روز پنج شنبه 14 دی

ثبت نام ترم زمستان طرح حفظ خردسالان 4تا8سال

ثبت نام ترم زمستان جوانه های 3.5تا5سال