نکته های کلیدی اینترنت...

1- اول آدرس ایمیل www نمی گذارند:اول آدرس ایمیل هرگز www نمی گذارند.

2- اینترنت اون علامت e آبی رنگ نیست: اون e آبی رنگ علامت برنامه InternetExplorer، محصول شرکت Microsoft است. خود اینترنت یک شبکه است که برنامه یا آیکون خاصی ندارد.

InternetExplorer به شما کمک می کند از این شبکه برای دیدن سایت های مختلف استفاده کنید. [1]درست مثل اینکه می توانید برنامه کانال های تلویزیون را با یک تلویزیون Panasonic یا با یک تلویزیون Sony یا با هر مارک دیگری ببینید


ادامه مطلب...

مرکز داده ها

Data center

فایل های ضمیمه :