پیک مهاد ویژه اولیاء دبستان ها ی مهاد

 

ایجاد برنامه ی روزانه ی قابل پیش بینی

دانش آموزان کارآمد،روزانه زمان مشخصی را برای انجام فعالیت های خود در نظر می گیرند.کمک به والدین و دانش آموزان برای اختصاص دادن زمانی مشخص و منظم به مطالعات شان یکی از راه کارهای مداخله ای بسیار سودمند است.میزان و زمان مورد نیاز با توجه به معیارهای آموزشی برای هر دانش آموز متفاوت است.برخی دانش آموزان به زمان کمتری نیاز دارند زیرا بیشتر تکالیف خود را در مدرسه انجام می دهند و برخی دیگر (مانند دانش آموزانی که دچار اختلالات یادگیری هستند و یا در مدارس نمونه تحصیل می کنند)باید زمان بیشتری را به وظایف تحصیلی خود اختصاص دهند.علاوه بر این دانش آموزان باید بدانند که : ....................


ادامه مطلب...

جلسه مراکز آموزشی مجتمع قرآنی مهاد

 

شعار مجتمع آموزشی مهاد : تربیت با نشاط دینی

با تبریک به خانواده های محترم مهاد برای حسن انتخاب مدرسه و قبولی در مراحل گزینش آن و با آرزوی پیشرفت تحصیلی و تربیتی فرزندانمان از اولیاء تقاضامندیم موارد یاد شده در جلسه و برگه را تا پایان سال نگهداری و رعایت نمایند.

سخنی با والدین:

هر چند کودکان معمولاً نیازهای خود به ویژه نیازهای مرتبط با مسائل درسی را کمتر به زبان می آورند  اما مانند هر انسانی نیازها و خواسته هایی دارند که دوست دارند والدین به آنها اهمیت بدهند.اغلب دانش آموزان در هر مقطع تحصیلی که باشند دوست دارند والدین آنها از وضعیت تحصیلی شان آگاه شوند و با اولیاء مدرسه ارتباط مناسبی داشته باشند.حداقل هر 15 روز یکبار با تماس معلم مربوطه از وضعیت تحصیلی فرزندتان آگاهی پیدا کنید.

           ساعات مراجعه یا تماس تلفنی :‌                               ارتباط از طریق سایت:‌www.mehadedu.ir


ادامه مطلب...